Αντλίες Θερμότητας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας ψύξης-θέρμανσης χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε τους εδάφους (αντλία νερού /νερού) για να απάγουν τη θερμότητα,  με την προσθήκη μικρής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

Αντλία Θερμότητας Samsung: pdf

Αντλία Θερμότητας Toshiba: pdf

Αντλία Θερμότητας ATTEL AGD: pdf