ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠ

  1.  Εξοπλισμός παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ: φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, αυτόνομα και back-up συστήματα (η ισχύς που παράγεται από την εγκατεστημένη ΑΠΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την καταναλισκόμενη ενέργεια της επιχείρησης).
  2. Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α
  3. Θερμομόνωση κτιρίου και φύτευση δώματος
  4. Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης & ψύξης (π.χ. Αντλίες Θερμότητας)
  5. Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τοποθέτηση σκιάστρων
  6.  Εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού και διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων (π.χ. μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού)
  7. Τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης (π.χ. LEDs) και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (ΒΕΜS)
  8. Συστήματα μηχανικού αερισμού, και ανεμιστήρων οροφής (π.χ.free-cooling)
  9. Αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τη χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης

H εταιρία μας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις ανωτέρω επεμβάσεις και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας για την επιχείρηση σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή και προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας.