Σχετικά με εμάς

Η Ενεργειακή Δομή συνιστά μια προσπάθεια συνένωσης των υπηρεσιών μηχανικών κάτω από μία κοινή οντότητα που ξεκίνησε το 2010, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο οικονομίες κλίμακας και μείωση του χρόνου περάτωσης των έργων.

Η εταιρία αποτελεί πρωτοπόρο στην περιοχή της Ηλείας και της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδος στον τομέα των ενεργειακών επιθεωρήσεων και των ενεργειακών μελετών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ενεργειακή Δομή δραστηριοποιείται επίσης στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο του βιοκλιματικού σχεδιασμού, των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και της κατασκευής έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εξειδικευμένων συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων.

Το φάσμα των μηχανικών που απασχολούνται είναι ευρύ, και αποτελείται από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικό χωροταξίας, μηχανικό παραγωγής και  οικονομολόγο. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικών συμβουλών και μελετών προς τους πελάτες μας, καθώς και η άμεση και αξιόπιστη παράδοση οποιουδήποτε έργου αναλαμβάνουμε με τις προδιαγραφές που έχουν προκαθοριστεί.

Η Ενεργειακή Δομή προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και βιομηχανιών
 • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Μελέτη και εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά, γεωθερμικά συστήματα κλπ)
 • Μελέτη και εγκατάσταση βιοκλιματικών συστημάτων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας (θερμομόνωση, φυτεμένο δώμα, παθητικά & ενεργητικά ηλιακά συστήματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, βαφή με ψυχρά υλικά, ενεργειακός φωτισμός κλπ)

Υπηρεσίες συνεργατών

Η εταιρία διαθέτει πλήθος επιστημονικών συνεργατών με την αρωγή των οποίων δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που αφορούν μελέτες αλλά και κατασκευές, και πιο συγκεκριμένα: 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

 • Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Μελέτη – εγκατάσταση ανελκυστήρων και ανυψωτικών
 • Μελέτη και εγκατάσταση πισινών
 • Θέρμανση – Κλιματισμός βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης – Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας
 • Μελέτη και εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων
 • Καύσιμα αέρια

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Διαχείρισης και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
 • Μελέτες συστημάτων βιολογικού καθαρισμού
 • Άδειες λειτουργίας βιοτεχνιών και βιομηχανιών
 • Άδειες λειτουργίας  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Μελέτες – επιβλέψεις κατοικιών, βιοτεχνιών, βιομηχανιών, μεταλλικών κτιρίων
 • Τακτοποιήσεις ημι-υπαιθρίων χώρων
 • Παντός τύπου τοπογραφικές εργασίες