«Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι» είναι η ονομασία του νέου προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον” που θαπραγματοποιηθεί το 2020. Με συνολικό προϋπολογισμό 850.000.000 ευρώ, το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ, προβλέπει την ένταξη μονοκατοικιών και πολυκατοικιών με νέο απλοποιημένο σύστημα. Οι αιτήσεις για το “Εξοικονομώ κατ΄Οίκον” του 2020, θα αρχίσουν να υποβάλλονται σταδιακά από 2 Νοεμβρίου (30 Νοεμβρίου για τη Δυτική Ελλάδα) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν για επιχειρήσεις και κτίρια του Δημοσίου.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Ποιες οι απαιτήσεις της οικίας;
 2. Τι παρεμβάσεις καλύπτει
 3. Δικαιούχοι – Εισοδηματικά Κριτήρια
 4. Εργασίες που έχουμε ολοκληρώσει στο “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”

Το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” εκτός από τις γνωστές, από το παλιότερο πρόγρμαμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης κ.λπ., για πρώτη φορά, θα ενισχύσει επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

Αλλάζει επίσης το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος, καθώς η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι διαρκώς ανοιχτή από το 2021 ή θα υπάρχουν τακτικοί κύκλοι ανά τρίμηνο, γνωστοί εκ των προτέρων, προς αποφυγή αιφνιδιασμού της αγοράς καθώς και φαινομένων «συνωστισμού».

Οι 5 αλλαγές που θα φέρει το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών κατά τρεις κατηγορίες κατ’ ελάχιστον. Θα υπάρχει αυστηρός ενεργειακός έλεγχος από μηχανικούς πριν και μετά την επιδότηση που θα τεκμηριώνεται με έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 2. Διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων.
 3. Προσαύξηση του ποσοστού επιδότησης για τις κατοικίες που κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες (Η και Ζ), με τον όρο να προκύπτει πρόσθετη ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον κατά 4 κατηγορίες μετά τις παρεμβάσεις. Το κίνητρο αυτό λαμβάνει υπόψη ότι το 55% περίπου του κτιριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν το 1980 και κατηγοριοποιείται ως Ζ/Η (κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση).
 4. Διεύρυνση των επιλέξιμων παρεμβάσεων.
 5. Επιπλέον ποσοστό επιδότησης στις λιγνιτικές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

1. Απαιτήσεις Οικίας

Συνοπτικά οι προϋποθέσεις ώστε μια κατοικία να κριθεί επιλέξιμη για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» είναι:

 1. ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΣΕ Ε1 & Ε9)
 2. ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ (ΜΗ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΤΕΟ)
 3. Π.Ε.Α. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΑΚ 2017 – 27/11/2017)
 4. ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αναλυτικά μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, πρέπει να:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε1.
 • Υφίσταται νόμιμα
 • Εχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (αντί για Δ στο προηγούμενο πρόγραμμα)
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο
 • Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους θα πρέπει να οδηγούν στη βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες

Για πολυκατοικίες διακρίνονται δύο περιπτώσεις, για παρεμβάσεις και στα διαμερίσματα ή μόνο στους κοινόχρηστους χώρους:

Αίτηση Τύπου Α:

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Αίτηση Τύπου Β:

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο και περιλαμβάνει μόνον αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.
Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης απαιτούνται απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο, καθώς και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Για τις παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και ανελκυστήρες θα παρέχεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης 60% ανεξαρτήτως εισοδήματος (συν 10% σαν «ρήτρα κορωνοϊού» και 10% για τις λιγνιτικές περιοχές) προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων (ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων και ενεργειακής αυτονόμησης) είναι 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες) και 80.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Μόνο για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας το όριο του προϋπολογισμού είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα.

Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το νέο προγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"

Στην Ενεργειακή Δομή έχουμε αναλάβει και εκτελέσει με επιτυχία δεκάδες εργασίες του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”.

περιεχόμενα

2. Οι παρεμβάσεις που καλύπτει το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που καλύπτονται από το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον¨είναι οι εξής:

2.1 Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών και δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους: Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης
 •  Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ: Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.

2.2 Ενεργειακή Αυτονόμηση

Για ενεργειακή αυτονόμηση οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ: Είναι επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
 • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering).
 • Συστήματα αποθήκευσης: Επιλέξιμη μόνον ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού.
 • Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Επιλέξιμες μόνον οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

2.3 Έξυπνα Συστήματα (Smart Home) 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Εξυπνων Συστημάτων (Smart Home) του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» είναι:

 • Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
  1. Εξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
  2. Εξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
  3. Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.).
 • Επιλέξιμες είναι μόνον οι παρεμβάσεις που προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ή/και προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης.

2.4 Παρεμβάσεις Μόνο για Πολυκατοικίες

Οι λοιπές επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για πολυκατοικίες περιλαμβάνουν:

 1. Αναβάθμιση ανελκυστήρα
  Επιλέξιμες μόνον οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων και η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους
 2. Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού:
 3. Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
 4. Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.ά.
 5. Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης.

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το νέο προγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"

Στην Ενεργειακή Δομή έχουμε αναλάβει και εκτελέσει με επιτυχία δεκάδες εργασίες του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”.

περιεχόμενα

3. Δικαιούχοι και Εισοδηματικά Κριτήρια

Δικαιούχοι του προγράμματος “Εξοικονομω-Αυτονομώ” είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης, όπως αυτα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Εισοδηματικά Κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό εισόδημα ως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό ως 20.000 ευρώ) το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%, στο οποίο προστίθεται 10% ως «ρήτρα κορωνοϊού» για τη διετία 2020-2021 και επιπλέον 10% για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατάταξης (Ζ/Η).

Για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης προστίθεται επιπλέον 10%, οπότε στις περιοχές αυτές η επιχορήγηση φθάνει μέχρι 95%.

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το νέο προγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"

Στην Ενεργειακή Δομή έχουμε αναλάβει και εκτελέσει με επιτυχία δεκάδες εργασίες του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”.

περιεχόμενα

4. Εργασίες που έχουμε πραγματοποιήσει στο “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”

Στην Ενεργειακή Δομή έχουμε αναλάβει και εκτελέσει δεκάδες εργασίες στο προηγούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”.

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το νέο προγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"

Στην Ενεργειακή Δομή έχουμε αναλάβει και εκτελέσει με επιτυχία δεκάδες εργασίες του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”.

περιεχόμενα