ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η αντλία θερμότητας αέρα-νερού αποτελεί την πλέον οικονομική μέθοδο θέρμανσης με
εξοικονόμηση κατά 60% λιγότερη του λέβητα πετρελαίου.

Ακολουθεί ο λέβητας (ή σόμπα) πέλλετ με εξοικονόμηση περί του 43% σε σχέση με τον
λέβητα πετρελαίου, ενώ κατά 30-40% επιτυγχάνουν εξοικονόμηση και οι ενεργειακές
εστίες κάυσης (ενεργειακά τζάκια,ενεργειακές σόμπες) με κόστος υπολογισμού στην
μελέτη τα 200 ευρώ ανά τόνο.

Τέλος, το απλό τζάκι λόγο χαμηλού βαθμού απόδοσης κρίνεται πλέον ένεργοβόρο σε σχέση
με τον λέβητα πετρελαίου (κατά 40%) ενώ σε παρόμοια επίπεδα κινείται και ο ηλεκτρικός
λέβητας ο οποίος λόγω μεγάλης κατανάλωσης επιβαρύνει τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
αλλάζοντας κλίμακα χρέωσης της κιλοβατώρας.