ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Λέβητας ξύλου ZENTRATHERM Ελληνικής προέλευσης ισχύος από 30 kW ο οποιός περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας, ανεμιστήρα για υψηλότερη απόδοση και οικονομία στα ξύλα και πίνακα ελέγχου.


ΤΙΜΗ: 1.100 € (Παραδοτέος στο κατάστημα μας στον Πύργο)