Λέβητες Ξύλου – Βιομάζας

Σύγχρονοι λέβητες με δυνατότητα καύσης ξύλων ή/και βιομάζας (κουκούτσια, πυρήνα, πριονίδι, κλαδιά κλπ) οι οποίοι έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης, και εκμεταλλεύονται τα καθημερινά υπολείμματα γεωργικών και κτηνοτροφικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα: pdf

Zentratherm F: pdf