ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500 kWh. Αποτελείται από:

πάνελ ισχύος 360W, μπαταρίες χωρητικότητας 400 Ah και αντιστροφέα VICTRON 1500VA. Μπορεί να καλύψει

φωτισμό, τηλεόραση, ψυγείο και μικροσυσκευές έως 300W. Τελική τιμή: 1.800 € (παραδοτέο στο κατάστημα μας στον Πύργο)