Σόμπες & Λέβητες Πέλλετ

Οι σόμπες και οι λέβητες πέλλετ περιλαμβάνουν υπερσύγχρονα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της θερμοκρασίας, καθώς και αυτόματη τροφοδοσία του πέλλετ. Το κόστος αγοράς του πέλλετ προσεγγιστικά αντιστοιχεί στο μισό σε σχέση με το πετρέλαιο.  

Thermostahl Καυστήρες Πέλλετ pdf

Saturn Easy PFA pdf