Σόμπες Πέλλετ

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ

Οι σόμπες πέλλετ διακρίνονται για τον μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης τους που επιτρέπει στον χρήστη αυτονομία 2-3 ημέρων με ένα γέμισμα της δεξαμενής, αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας, αυτόματη έναυση & σβέση χωρίς άνοιγμα του χώρου καύσης και προγραμματισμό των λειτουργιών αν απαιτηθεί. Οι σόμπες πέλλετ μπορεί να είναι αερόθερμες (μέσω μεταφοράς θερμότητας ο αέρας) ή νερού, η οποίες δίνουν την δυνατότητα σύνδεσης της σόμπας με το δίκτυο του καλοριφέρ και κατάργησης του λέβητα πετρελαίου. 

Σόμπα Πέλλετ ANGELA TA: pdf

Σομπες Πέλλετ EDILKAMIN: site